Success Discovery

Hoe weet je of je als team of organisatie de juiste keuzes maakt? Hoe kun je zo goed en snel mogelijk je ambities realiseren? Kortom, wat moet je doen om een succesvolle organisatie te zijn én te blijven? Vragen die voor iedere organisatie van belang zijn, maar die door alle dagelijkse taken en uitdagingen steeds naar de achtergrond verdwijnen. Met de Success Discovery krijg je snel en gemakkelijk inzicht in de aspecten die bijdragen aan het succes van jouw organisatie én in de aspecten die jouw succes juist beperken.

Waarom de Success Discovery?

Hoe weet je nu of je team of je organisatie succesvol is? Het antwoord is in feite heel eenvoudig. Je team of je organisatie is succesvol als zij haar ambities weet te realiseren. De mate van succes is de mate waarin ambities voor de toekomst daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht. Succes is niet een kwestie van eenmalig een topprestatie leveren, maar vereist dat je over een langere periode van tijd goed presteert. Om ook op lange termijn succesvol te presteren is echter niet altijd even makkelijk. Marktomstandigheden kunnen namelijk snel en onverwachts veranderen; denk bijvoorbeeld alleen al aan de gevolgen van Covid-19 voor diverse organisaties en sectoren. Om succesvol te blijven is het van belang dat je organisatie flexibel is en tegelijkertijd een solide basis heeft. Heeft je organisatie bijvoorbeeld een duidelijke visie en strategie? Is het voor iedereen in het team duidelijk wat het gemeenschappelijke doel is? Is er voldoende draagvlak onder je werknemers? Beschikt je organisatie over genoeg middelen, tijd en de juiste competenties? De Success Discovery geeft je inzicht in waar je als team of organisatie de komende periode aan moet werken. 

Hoe werkt de Success Discovery?

De Success Discovery start met een gestandaardiseerde online vragenlijst hoe je team of organisatie volgens je medewerkers en het management scoort op een aantal ‘succesfactoren’. Hierbij kijken we onder meer naar de missie van je organisatie, de strategie, de organisatiestructuur, de bedrijfscultuur, de aanwezige competenties, de behaalde resultaten en de beschikbare middelen, tijd en budget. Daarnaast kijken we naar de eensgezindheid binnen je team of organisatie. Zijn de medewerkers het bijvoorbeeld absoluut niet eens over hoe je organisatie scoort op de onderzochte factoren, dan zal je eerst alle neuzen dezelfde kant op moeten krijgen voordat je de slecht scorende aspecten kunt verbeteren. Wil je aan de slag met de resultaten maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Onze business partner IBC business consultancy, tevens grondlegger van de Success Discovery, helpt je graag met het verbeteren en borgen van jullie succes. 

Meer info over de
Success Discovery?

Onderzoeken en ontzorgen, dat is wat we doen

Wij ontzorgen jou en je collega’s in alle facetten van het onderzoeksproces. Samen met jou bepalen we welke inzichten het onderzoek moet opleveren en komen we tot de meest geschikte onderzoeksaanpak. Vervolgens stellen wij in nauw overleg de vragenlijst of het interviewscript op en zorgen we ervoor dat de vragen ook écht antwoord geven op wat je wilt weten. Tijdens het veldwerk houden we je op de hoogte van de voortgang en delen we desgewenst tussentijdse resultaten. Afhankelijk van jouw wensen, rapporteren we de analyseresultaten in een visueel aantrekkelijke tekstrapportage of een online dashboard. We zorgen voor een begrijpelijke rapportage met concrete aanbevelingen, zodat je direct aan de slag kunt.