Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Hoe zorg je voor tevreden en gemotiveerde medewerkers en hoe houd je ze langer bij je? Om er zeker van te zijn dat je medewerkers goed op hun plek zitten, moet je eerst naar ze luisteren. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) helpt je om je medewerkers te betrekken en geeft je inzicht in de belangrijkste verbeteracties.

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Veel organisaties richten zich vooral op de tevredenheid van hun klanten. Logisch natuurlijk, want zonder tevreden klanten ook geen succesvolle organisatie. Maar wist je dat de tevredenheid van je medewerkers óók veel impact heeft op je klanttevredenheid? Tevreden en betrokken medewerkers zijn klantgerichter en zullen zich eerder positief uiten over jouw organisatie en product. Daarnaast zorgt een hoge medewerkerstevredenheid voor een lager verzuim en verloop en zijn tevreden en betrokken medewerkers vaak productiever en innovatiever.

Hoe werkt een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek meten we niet alleen de bekende KPI’s zoals algehele tevredenheid en de Net Promoter Score (NPS), maar richten we ons ook op de thema’s die invloed hebben op de tevredenheid van medewerkers. Zo kijken we onder meer naar werkplezier, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, stijl van leidinggeven en de werk-privébalans. Aan de hand van een regressieanalyse en prioriteitenmatrix geven wij inzicht in het belang van de verschillende thema’s voor de algehele tevredenheid, zodat meteen duidelijk wordt welke verbeterpunten de meeste prioriteit verdienen. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek voeren we meestal uit middels een online vragenlijst. In sommige gevallen kan het van meerwaarde zijn om te kiezen voor kwalitatief onderzoek middels bijvoorbeeld diepte-interviews. Samen met jouw organisatie kiezen we de beste methode voor jullie vraagstuk.

Combineer met een spiegelonderzoek of verandervermogen onderzoek

Een goede aanvulling op een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een spiegelonderzoek. Hierbij vragen we het management van jouw organisatie om de vragenlijst in te vullen zoals zij denken dat hun medewerkers zullen antwoorden. Zo geven wij inzicht in de verschillen tussen de perceptie van het management en de werkelijke medewerkerstevredenheid en vergroten we de bewustwording van de ‘blinde vlekken’ binnen de organisatie. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek kan ook goed worden gecombineerd met een verandervermogen onderzoek. Hierbij wordt onder meer aan medewerkers en managers gevraagd in hoeverre zij ruimte of juist belemmeringen zien voor verandering. Zo bieden wij inzicht in het vermogen van jouw organisatie om in te spelen op ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de organisatie.

 

Meer info over het medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Onderzoeken en ontzorgen, dat is wat we doen

Wij ontzorgen jou en je collega’s in alle facetten van het onderzoeksproces. Samen met jou bepalen we welke inzichten het onderzoek moet opleveren en komen we tot de meest geschikte onderzoeksaanpak. Vervolgens stellen wij in nauw overleg de vragenlijst of het interviewscript op en zorgen we ervoor dat de vragen ook écht antwoord geven op wat je wilt weten. Tijdens het veldwerk houden we je op de hoogte van de voortgang en delen we desgewenst tussentijdse resultaten. Afhankelijk van jouw wensen, rapporteren we de analyseresultaten in een visueel aantrekkelijke tekstrapportage of een online dashboard. We zorgen voor een begrijpelijke rapportage met concrete aanbevelingen, zodat je direct aan de slag kunt.