Is thuiswerken Het Nieuwe Werken?

Verschillen, overeenkomsten en waarom dit het juiste moment is

Thuiswerken is tegenwoordig het nieuwe normaal. Waar eerst nog maar één derde van werkenden wel eens thuiswerkte, was dat tijdens de coronacrisis de helft. En waar eerst maar 6% van de mensen (bijna) altijd thuiswerkte, werd dat tijdens de coronacrisis twee derde1. Een ruime meerderheid werkt ook gráág thuis2. Het is daarom ook de verwachting dat werkenden na de coronacrisis meer thuis gaan werken dan zij voor de crisis deden. Door het plotselinge thuiswerken is er hernieuwde aandacht voor Het Nieuwe Werken (HNW). Dit is een managementaanpak waarin thuiswerken gefaciliteerd wordt. Van de organisaties wereldwijd richt 61% van de organisaties zich nu richten op Het Nieuwe Werken3. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de periode vóór het uitbreken van de coronapandemie. Hoe zijn thuiswerken en het nieuwe werken aan elkaar gerelateerd? En waarom is het juist nu zo relevant? Dat lees je in dit artikel!

Is Het Nieuwe Werken en thuiswerken hetzelfde?

Hoewel thuiswerken en Het Nieuwe Werken sterk gerelateerd zijn aan elkaar, zijn er toch enkele verschillen tussen de twee. Thuiswerken houdt simpelweg in dat de medewerker werkt vanuit huis, in plaats van kantoor of een andere werkomgeving. Hierbij heeft de werkgever een faciliterende rol, zoals het voorzien in ICT-voorzieningen die de werknemer in verbinding stellen met het team of het creëren van een goede thuiswerkplek.

 

Het Nieuwe Werken is hier sterk aan gerelateerd, maar gaat verder dan werken vanuit huis en het faciliteren hiervan. HNW kent haar eerste oorsprong uit een executive email van Bill Gates en een whitepaper van Microsoft uit 2005. De opkomst van nieuwe technologieën die zou leiden tot een andere inrichting van de werkplek, organisatie en processen zijn uitgangspunten die in 2005 gebruikt werden bij de implementatie van HNW. Daarbij was het motto dat relevante informatie, kennis, ervaringen en ideeën altijd en overal toegankelijk moet zijn voor medewerkers4. Hierdoor kan er namelijk flexibeler en zelfstandiger gewerkt worden en dit zorgt voor een plezierige invulling van het werk met een positief effect op een efficiënt en effectief resultaat5.

I believe that if you show people the problems and you show them the solutions they will be moved to act.

Bill Gates

De term Het Nieuwe Werken bestaat dus al een tijdje, maar door steeds verbeterende technologieën kan er continue een nieuwe invulling aan het HNW gegeven worden. Bij Het Nieuwe Werken draait het voornamelijk om de resultaten die iemand levert in plaats van de uren die iemand aanwezig is. Deze manier van organiseren is gebaseerd op basis van vertrouwen. Het sturen op output en autonomie staat daarom centraal bij Het Nieuwe Werken.

Vanuit het oogpunt van de organisatie zijn kostenbesparingen, zoals het besparen van vierkante meters, daling van kosten woon-werkverkeer en minder ziekteverzuim6, 7, vaak belangrijke redenen om HNW te organiseren. Naast de welbekende kostenbesparingen van HNW heeft het ook een positieve en significante samenhang met pro-activiteit, welzijn en productiviteit van medewerkers8, 9, 10

hoe komt het hnw tot uiting?

Door de omslag naar thuiswerken is dus een grote eerste stap gemaakt voor de ontwikkeling van HNW. Werken is niet meer zo locatie-afhankelijk, werknemers krijgen meer autonomie en flexibiliteit, en er wordt door veel bedrijven flink geïnvesteerd in de technische infrastructuur. Maar bij HNW werken medewerkers niet alleen thuis, maar overal waar zij het prettig vinden om te werken. HNW heeft dus niet alleen te maken met de voorziening om thuis te kunnen werken. Zo biedt het creëren van flexibele werkplekken of huren van coworking spaces meer opties voor medewerkers. Ook de inrichting van de werkplek in de organisatie moet aandacht krijgen. Bij HNW krijgt het kantoor een rol als ontmoetingsplaats, waar mensen bij elkaar komen voor vergaderingen en brainstorms, bijvoorbeeld. Sociale interactie staat dus centraal.

De omschakeling naar thuiswerken biedt kansen om het kantoor hierop in te richten. Vooral na de coronacrisis is sociale interactie is iets waar medewerkers juist nu veel behoefte aan zullen hebben. Daarom is dit een goed moment om te investeren in HNW. Zorg als organisatie voor een leuke interactieve werkomgeving, waar goed kan worden samengewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een ontspanningsruimte, een buitenterras, en  concentratie- en presentatieruimtes, en zorgen voor veel lichtinval en planten.

Naast de werkomgeving is ook de management aanpak van belang. Het organiseren van frequente vergaderingen, het stellen van doelstellingen en deadlines zorgen voor duidelijkheid onder de werknemers. Weten waar je als werknemer aan toe bent, heeft een positieve invloed op het verhogen van de productiviteit.  Het creëren van een open feedback cultuur, het geven van meer vrijheid, verantwoordelijkheid en intern ondernemerschap hebben invloed op de pro-activiteit binnen teams. Door een werknemer meer vrijheid en autonomie te geven, creëer je welwillendheid. Deze kenmerken zijn vaak nog belangrijker dan het faciliteren van ICT mogelijkheden en een goede werkomgeving. Geef teams het gevoel van controle en betrokkenheid bij uitdagende taken. Proactief gedrag binnen teams, zal de individuele teamleden motiveren om ook proactief gedrag te vertonen. Zorg ervoor dat medewerkers zich veilig voelen om proactief ideeën te delen en werk op te pakken6, 9.

breng hnw tot een succes!

Nieuwe Werken is niet van vandaag op morgen geïmplementeerd. De transitie naar HNW is een complex, meerjarig en integraal verandertraject, waardoor het maanden of zelfs jaren kan duren om HNW in de organisatie te implementeren9.  Benieuwd naar hoe je dit implementatieproces kunt vormgeven in jouw organisatie? Lees dan verder voor drie handige stappen die je kunt toepassen in jouw organisatie.

De eerste stap is een integrale aanpak en het vormen van een visie op HNW. Houd hierbij altijd in gedachte dat HNW niet een doel op zich is, maar een middel om de organisatiestrategie te realiseren. Het kan helpen om te starten met een onderzoek binnen de organisatie naar de huidige werkwijze en de interne en externe mobiliteit van medewerkers. Maak daarna een inventarisatie van toekomstige ambities en behoeften. De visie op HNW wordt dan gekoppeld aan de toekomstvisie van je organisatie. Uit de eerste stap zal moeten blijken waarom je HNW zou willen implementeren. Het ‘waarom’ vormt een belangrijke basis voor het veranderproces.

Nu heb je zicht op het verschil tussen de huidige situatie en de toekomstvisie. Maak een actielijst om te inventariseren wat er nodig is om deze toekomstvisie van HNW te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de infrastructuur. Voor het tijd- en plaats-onafhankelijk maken van werkprocessen door middel van digitalisering zullen IT en communicatie passend ingericht moeten worden. Creëer virtuele platformen waar medewerkers met elkaar de dialoog kunnen aangaan over Het Nieuwe Werken en waar zij met hun vragen terecht kunnen. Er zal ook een verandering in cultuur of werkstijl noodzakelijk zijn bij HNW. Het zorgen voor draagvlak speelt hierbij een belangrijke rol. Nodig medewerkers daarom ook uit om naar het veranderverhaal te luisteren en neem ze mee in mogelijke besluiten die genomen worden. Een veranderproces leidt enkel tot succes als mensen bereid zijn er in te participeren. Stem de snelheid van de transitie af op de medewerkers van jouw organisatie.

De laatste stap is de uitrol van HNW. Benodigde technologie zal geïmplementeerd moeten worden. Aan de andere kant zullen er met medewerkers individuele werkafspraken over de eventuele verandering van hun rol en ontwikkeling van competenties gesprekken gevoerd worden. Maak je medewerkers bekend met de nieuwe technologie en werkwijze. Daarnaast zullen leidinggevenden een andere rol moeten gaan innemen. Medewerkers moeten niet meer beoordeeld worden op input maar juist op output. Deze controle zullen leidinggevenden en managers moeten loslaten, iets wat moeilijk zou  kunnen blijken. Het is van belang dat teamleiders moeten leren wanneer zij nodig zijn en dat zij focussen op zelfsturing van de medewerkers. Om meer te weten te komen over de invulling van het leiderschap, lees dan eens ons artikel over online leiderschap. Verder is het belangrijk dat de nieuwe werkwijzen blijvend worden geïmplementeerd. Houd daarom ook na het uitrollen van de nieuwe  werkwijze en methodes een oog op hoe het gaat en waar er nog verbeterd kan worden. Veranderen blijft een continu proces!

Hebben we je interesse gewekt?

Logo_OIZ_groen-removebg-preview (1)

Demo aanvraag

Wil je meer te weten komen over onze oplossingen? Vraag een demo aan! We laten graag zien wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen.